Klokkenluidersregeling

VZW Rozemarijn beschouwt bedrijfsethiek en naleving van de wetgeving als één van de hoekstenen van haar beleid. Daarom werd een mechanisme opgezet dat zowel werknemers als externe partijen de mogelijkheid biedt om elke inbreuk op de interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden.

Een melding maken is geen makkelijke beslissing. Binnen VZW Rozemarijn zijn wij er ons van bewust dat u zich zorgen maakt over de eventuele implicaties en represailles van een melding. VZW Rozemarijn heeft dit document opgesteld om ervoor te zorgen dat er een kader bestaat waarbinnen medewerkers en externe partijen hun bezorgdheid kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor represailles.

Dit document is in lijn met EU richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

U kan hier het protocol voor interne melding raadplegen.

Klokkenluidersregeling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x