Zorg inkopen

Sinds 1/01/2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Je kan je zorg betalen vanuit je persoonsvolgend budget (PVB), met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen middelen. 

Vertrekkend vanuit jouw concrete vraag, bekijken we hoeveel dat moet kosten. Voor meer informatie kan je altijd met de directie contact opnemen.

Dagondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op een tijdelijke  dagondersteuning (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen onze dagwerking.

Voor wie?

  • Voor volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar bij aanmelding
  • Die nog geen erkenning van het VAPH hebben
  • Maar waarbij er een vermoeden van een beperking is
  • Die nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening
  • Die nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB) hebben.

Waarbij kunnen we je helpen?

Je kan van de dagondersteuning gebruik maken tijdens de week. Je kan ook halve dagen komen. Je kan per jaar 92 dagen beroep doen op dagondersteuning via RTH. Je kan ook de combinatie maken van dagondersteuning en woonondersteuning. Dan krijg je zowel overdag als ’s nachts opvang en ondersteuning.

Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op woonondersteuning (al dan niet in combinatie met dagondersteuning) binnen onze leefgroepen.

Voor wie?

  • Voor volwassenen met een vermoeden van verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps en een leeftijd tussen 18 en 65 jaar bij aanmelding.
  • Je hebt nog geen enkele ondersteuning vanuit het VAPH.

Voor meer info kan je terecht bij Ingrid Adriaenssens, adjunct-directeur en intake verantwoordelijke. Contacteer Ingrid Adriaenssens.
Zorg inkopen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x