Woonondersteuning

Woonondersteuning binnen een leefgroep

Je kan wonen op een kamer in één van onze huizen. vzw Rozemarijn heeft 3 settings in Keerbergen en Haacht, waar je met 6 tot 10 bewoners samenwoont.

Vanuit de begeleiding streven we naar een vraag gestuurde ondersteuning op maat van elk individu. Hiertoe stemmen we ons zorgaanbod zoveel mogelijk af op je specifieke zorgvraag, rekening houdend met je mogelijkheden en beperkingen.

IDO

Samen met jou wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt. Hierin wordt samen met jou en met je familie of netwerk bekeken wat je noden en wensen zijn en worden de domeinen beschreven waarbij je ondersteuning nodig hebt. Het kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, bij zelfzorg, bij administratie en financiën, bij het invullen van je vrije tijd, bij het omgaan met je gevoelens,… Op elk moment van de dag of nacht kan je ondersteuning vragen.

Als cliënt kan je eveneens terecht bij je individuele begeleider, die jou nog wat meer opvolgt waar nodig en dit in overleg met je familie en netwerk. Hij kan je helpen bij praktische vragen maar ook bij ‘levensvragen’.

Dagateliers

Overdag kan je voor dagondersteuning beroep doen op één van onze dagateliers in Haacht, Keerbergen, Tildonk of in een andere organisatie. Als ‘begeleid werken’ iets voor jou is, zoeken we uit wat de mogelijkheden zijn in de buurt. Op vraag van jou helpen we je ook bij de uitbouw van je vrije tijd.

Kortdurende woonondersteuning

Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke handicap die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussen uit te zijn. Het gezin is even toe aan een adempauze. Men kan op zoek zijn naar opvang tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een noodsituatie ontstaan.

Voor wie?

  • Voor volwassenen met een verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps en een leeftijd tussen 18 en 65 jaar bij aanmelding:
  • die een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor woonondersteuning;
  • of die in aanmerking komen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Hoe dat net in zijn werk gaat lees je hier.

Welke stappen moeten gezet worden?

  • Voor een aanmelding kan je terecht bij Ingrid Adriaenssens, onze intakeverantwoordelijke. Er wordt vrijblijvend een kennismakingsbezoek gepland. Je hebt een erkenning van het VAPH voor woonondersteuning

Ter info…

Ook deeltijdse opvang is mogelijk: m.a.w. 1 tot 4 volle dagen per week volstaan, afhankelijk van de vraag van de cliënt. Opvang in halve dagen kan niet. Overgang van deeltijdse naar voltijdse opvang is evenzeer mogelijk.

Een combinatie van deeltijdse opname in de woonondersteuning en de dagondersteuning is eveneens mogelijk.


Woonondersteuning

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x