Historiek

Uit een studie van IGO Leuven in 1986 bleek dat het kanton Haacht nog een ‘blinde vlek’ vormde in het welzijnslandschap van het arrondissement Leuven, zeker m.b.t. de dienstverlening naar personen met een handicap. In 1988 werd daarom, mede onder impuls van de zelfhulpgroep voor ouders met een gehandicapt kind van Haacht-Keerbergen en van een aantal belangstellenden uit de regio, de VZW Rozemarijn opgericht.

Als algemene doelstelling werd gesteld: begeleiding en opvang van personen met een handicap in het algemeen en dit voor het kanton Haacht en de aangrenzende gemeentes van de provincie Antwerpen.

Van bij de aanvang werd gekozen voor kwaliteit en zorg op maat van de persoon met een handicap en zijn familie.

Het is een bewuste keuze van vzw Rozemarijn om kleinschalige projecten op verschillende locaties te realiseren. De persoon met een handicap moet zich kunnen ‘thuis voelen’ als hij bij ons komt wonen of werken. De persoon staat centraal bij ons, we maken geen onderscheid naar handicap, al heeft de meerderheid van onze cliënten wel een aangeboren mentale beperking.

Doorheen de jaren werden geleidelijk aan verschillende projecten gerealiseerd, ten einde tegemoet te komen aan de vele vragen op de wachtlijst.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze realisaties er alleen maar konden komen dankzij de steun van de lokale gemeenschap (gemeentebesturen van Keerbergen – Haacht – Boortmeerbeek), de serviceclubs Lions Drie Dennen en Rotary Demer en Dijle, lokale bedrijven en individuele donateurs!

Tijdlijn

  • In 1991 werd gestart met een eerste dagcentrum voor 10 personen met een handicap en dit in een voorlopige huisvesting (een containerpaviljoen) langs de Zoelaan in Haacht.

  • Dit dagcentrum werd in juni 1996 overgebracht naar een nieuwbouw in Keerbergen, aan de Wageman op een stuk grond dat door de gemeente Keerbergen ter beschikking werd gesteld.

  • Eind 1996 werd - aansluitend bij het dagcentrum - gestart met de bouw van een tehuis voor de opvang van 20 volwassen personen, dat in 1999 in gebruik werd genomen.

  • In 2006 werd een geïntegreerd woonhuis opgestart langs de Putsebaan 100 te Keerbergen. In dit huis kwamen 6 jongvolwassenen wonen. De bewoners van dit huis gaan, waar mogelijk buitenshuis werken als vrijwilliger. Daarnaast komen ze naar de dagondersteuning in de Wageman of brengen hun dag door in hun eigen huis.

  • Omdat de wachtlijsten maar blijven aangroeien, werd in 2010 gestart met de bouw van een nieuw tehuis, annex dagcentrum voor een 30 tal personen. Deze nieuwe afdeling kwam er langs de Grote Appelstraat 40 te Haacht, op een stuk grond van de kerkfabriek Sint Remigius uit Haacht. Deze nieuwe setting werd begin 2012 in gebruik genomen.

  •  Onder impuls van het 'perspectief plan 2020' van minister Jo Van Deurzen namen we begin 2017 een nieuwe inclusief woonhuis in gebruik aan de Putsebaan 104 te Keerbergen en openden we een bijkomende afdeling van de dagondersteuning in de Engelenburcht te Tildonk.

  • Op 23 april 2019 openden we een derde inclusief woonhuis voor 6 personen in de Grote Appelstraat 46, te Haacht.

  • Begin 2022 werd de dagwerking in Tildonk uitgebreid. We openden een bijkomend atelier in de inclusieve dagondersteuning te Tildonk.


Bouwen aan de toekomst door samen te werken

In 2011 staat Rozemarijn mee aan de wieg van tRede, een samenwerkingsverband tussen 14 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio Oost Vlaams Brabant. Door nauwer samen te werken wil tRede een aantal voordelen realiseren en verder de dienstverlening uitbouwen in de provincie Vlaams Brabant.

Sterke antwoorden starten bij tRede, de zorgpartner in de regio!

Bezoek de website van tRede


Historiek

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x