Ondersteuning op vraag van personen met een handicap.

Heb je een vraag?

Wij organiseren de opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap te Keerbergen en Haacht in de provincie Vlaams-Brabant.

Wat doen we?

Dagondersteuning

Dagondersteuning

Voor dagondersteuning kan je terecht in onze dagcentra te Keerbergen en Haacht en in de inclusieve dagondersteuning in de Engelenburcht te Tildonk. Daarnaast kan je ook terecht bij onze jobcoach voor begeleid werk of ondersteuning in je vrije tijd.

Woonondersteuning

Woonondersteuning

Je kan wonen op een kamer in één van onze huizen. VZW Rozemarijn heeft 3 settings in Keerbergen en Haacht, waar je met 6 tot 10 bewoners samenwoont.

Zorg inkopen

Zorg inkopen

Je kan je zorg betalen vanuit je Persoonsvolgend budget, met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen middelen. Vertrekkend vanuit jouw concrete vraag, bekijken we hoeveel dat moet kosten. Voor meer informatie kan je altijd met de directie contact opnemen.

Begeleid werk

Begeleid werk

Cliënten in Vzw Rozemarijn kunnen, samen met de jobcoach, op zoek gaan naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt waar zij enkele uren per week als vrijwilliger kunnen werken. De jobcoach begeleidt de cliënt tot deze zijn taken zelfstandig kan. De jobcoach blijft nadien een vast aanspreekpunt.

Enclavewerk

Enclavewerk

Bij “enclavewerk” gaat een groep cliënten, samen met een permanente begeleider, ter plekke in een bedrijf of voorziening werken. Dit doen ze meestal slechts 2 uren per week.

Semi-industrieel werk (SIW)

Semi-industrieel werk (SIW)

Bij een SIW-opdracht worden meerdere deeltaken gestructureerd en geordend afgewerkt tot een product of een proces. Dit kan taken omvatten zoals inpakken of herverpakken, labelen, sorteren, tellen, groeperen, plooien, … of andere routineuze en eenvoudige taken.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x