Ondersteuning op vraag van personen met een handicap.

Heb je een vraag?

Wij organiseren de opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap te Keerbergen en Haacht in de provincie Vlaams-Brabant.

Wat doen we?

Dagondersteuning

Dagondersteuning

Voor dagondersteuning kan je terecht in onze dagcentra te Keerbergen en Haacht en in de inclusieve dagondersteuning in de Engelenburcht te Tildonk. Daarnaast kan je ook terecht bij onze jobcoach voor begeleid werk of ondersteuning in je vrije tijd.

Woonondersteuning

Woonondersteuning

Je kan wonen op een kamer in één van onze huizen. VZW Rozemarijn heeft 3 settings in Keerbergen en Haacht, waar je met 6 tot 10 bewoners samenwoont.

Zorg inkopen

Zorg inkopen

Je kan je zorg betalen vanuit je Persoonsvolgend budget, met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen middelen. Vertrekkend vanuit jouw concrete vraag, bekijken we hoeveel dat moet kosten. Voor meer informatie kan je altijd met de directie contact opnemen.

Vrijwilligers vertellen

"Mijn dinsdag is gewijd aan Rozemarijn. Ik zou hem niet meer kunnen missen"

Suzanne

"Het is vanzelfsprekend dat wij het werk van het personeel een beetje verlichten"

Agnes

"Het is erg stimulerend om met mensen met een beperking samen te werken"

Harry

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x