Dagondersteuning

Woonondersteuning

Zorg inkopen

VZW ROZEMARIJN

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Dagondersteuning

Voor dagondersteuning kan je terecht in onze dagcentra te Keerbergen en Haacht en in de inclusieve dagondersteuning in de Engelenburcht te Tildonk. Daarnaast kan je ook terecht bij onze jobcoach voor begeleid werk of ondersteuning in je vrije tijd.

Binnen onze dagcentra zijn er zowel arbeids-als belevingsgerichte activiteiten op maat van iedere cliënt.

De begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig. Je kiest zelf hoeveel dagondersteuning je wil en op welke dagen. Wij proberen een antwoord te vinden op jouw vraag.

Voor wie?

Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, met een handicap

Die op zoek zijn naar dagondersteuning.

Die een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
  voor ‘dagondersteuning’ (voor een ‘dagcentrum en/of Begeleid werken’) en hiervoor een Persoonvolgend Budget hebben of in aanmerking komen voor Rechtstreeks toegankelijke hulp.

Waarbij kunnen we je helpen?

Binnen de dagcentra worden zowel in de voor- als in de namiddag verschillende ateliers opengesteld. We proberen het aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op jouw wensen. Waar mogelijk en wenselijk kan je ook een individueel programma samenstellen.

In de arbeidsgerichte ateliers worden aantrekkelijke producten vervaardigd die te koop worden aangeboden of voor eigen gebruik dienen:

•  Koken: bereiding van warme maaltijden, desserten, cakes, koekjes…

•  Houtbewerking: prikborden, plantenbakken, …

•  Crea met artistieke insteek: kaarsen, textielbewerking, bloemschikken, kaartjes, decoratie,…

  Tuinwerk

  Kleiatelier

  ...

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van belevingsgerichte ateliers (bv expressie, verhalen, snoezelen in onze eigen snoezelruimte en in het Balanske…),  sport ( sporten in de sporthal,  wandelen, fietsen, zwemmen),  ontspanning (feestjes, praatcafé, deelname aan gezamenlijke activiteiten met andere voorzieningen, marktbezoek,…) en vorming (bibliotheekbezoek, gebruik van gekende tijdschriften zoals Wablieft, …). Computers staan ter beschikking voor spel, ontspanning en vorming.

Ter info:

Het dagcentrum is dagelijks open. Indien mogelijk en gewenst, kan je beroep doen op onze eigen ophaaldienst met een rolstoeltoegankelijke minibus en dit voor de afdelingen in Haacht en Keerbergen.  In Tildonk is er geen vervoer voorzien en daar moet je op eigen kracht naar toe gaan of met externe diensten zoals het opgenbaar vervoer (er is een halte vlak aan de ingang), Minder Mobiele Centrale, Dienst Aangepast Vervoer,  mutualiteit, …).

Zowel voltijdse (5 dagen per week) als deeltijdse deelname (1 tot 4 dagen per week) aan de dagwerking is mogelijk. Deelname in halve dagen is eveneens mogelijk voor minimum 3u. Je moet dan wel zelf voor vervoer zorgen. Aanwezigheden van anderhalve dag zijn eveneens mogelijk, waarbij in de ochtend en de avond aansluit in de woonondersteuning.

Welke stappen moeten gezet worden?

Je kan komen kennismaken met de dagondersteuning en we bespreken met jou of we een aanbod kunnen bieden, dat voldoet aan je verwachtingen.

Bij een positieve beslissing wordt de begeleiding opgestart.

Voor aanmeldingen en meer informatie kan u terecht bij de intakeverantwoordelijke, Ingrid Adriaenssens op 015/515213 of adjunct@vzwrozemarijn.be

Dagondersteuning via ‘Begeleid werken’

Begeleid werken staat open voor volwassenen met een beperking die graag in het gewone arbeidscircuit willen werken maar voor wie een betaalde job niet mogelijk is.

Voor wie?

Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, met een beperking

Die op zoek zijn naar dagbesteding

Die een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor ‘dagondersteuning’ (voor een ‘dagcentrum en/of Begeleid werken’).

Waarbij kunnen we je helpen?

Begeleid werken is:

Een vorm van vrijwilligerswerk op een ‘gewone werkplaats’

•  Dat sterk ondersteund en opgevolgd wordt door de jobcoach van de dagondersteuning

Je voert bepaalde deeltaken uit

•  Op vaste momenten in de week

•  Niet betaald

De jobcoach bekijkt samen met jou wat je wensen zijn en gaat dan op zoek naar een werkplaats die bij jou past. Als het Begeleid werken opstart, voorziet de jobcoach in de nodige ondersteuning, zowel bij het aanleren van het werk in de beginfase als bij het verder opvolgen van het Begeleid werk. De jobcoach is steeds bereikbaar bij vragen, problemen, voor evaluatie, bijsturing…

Je kunt dit individueel doen

Op dit moment zijn er cliënten die individueel Begeleid werk doen in een school,  een bejaardentehuis, een brasserie,  een kinderkribbe, in een dierenwinkel, in een bedrijf…

Je kunt dit in groep doen…

Ook als groep kunnen cliënten aan de slag binnen het kader van Begeleid werk. Ook hierbij voorziet de jobcoach in de nodige ondersteuning.

Op dit moment gaan we met een groep cliënten wekelijks naar een Brasserie, een ezelboerderij, de werkplaats ..

Dagondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op een tijdelijke  dagondersteuning (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen onze dagwerking.

Voor wie?

Voor volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar bij aanmelding

Die nog geen erkenning van het VAPH hebben

Maar waarbij er een vermoeden van een beperking is

Die nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening

Die nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB) hebben.

Waarbij kunnen we je helpen?

Je kan van de dagondersteuning gebruik maken tijdens de week. Je kan ook halve dagen komen. Je kan per jaar maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen beroep doen op dagondersteuning via RTH. Je kan ook de combinatie maken van dagondersteuning en woonondersteuning. Dan krijg je zowel overdag als ’s nachts opvang en ondersteuning.

Dagondersteuning

Welkom bij Rozemarijn

Woonondersteuning

Welkom bij Rozemarijn

Woonondersteuning binnen een leefgroep

Je kan wonen op een kamer in één van onze huizen. VZW Rozemarijn heeft 3 settings in Keerbergen en Haacht, waar je met 6 tot 10 bewoners samenwoont.

Vanuit de begeleiding streven we naar een vraaggestuurde ondersteuning op maat van elk individu. Hiertoe stemmen we ons zorgaanbod zoveel mogelijk af op je specifieke zorgvraag, rekening houdend met je mogelijkheden en beperkingen.

Samen met jou wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt samen met jou en met je familie of netwerk bekeken wat je noden en wensen zijn en worden de domeinen beschreven waarbij je ondersteuning nodig hebt. Het kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, bij zelfzorg, bij administratie en financiën, bij het invullen van je vrije tijd, bij het omgaan met je gevoelens,… Op elk moment van de dag of nacht kan je ondersteuning vragen.

Als cliënt kan je eveneens terecht bij je individuele begeleider, die jou nog wat meer opvolgt waar nodig en dit in overleg met je familie en netwerk. Hij kan je helpen bij praktische vragen maar ook bij ‘levensvragen’.

Overdag kan je voor dagondersteuning beroep doen op één van onze dagateliers in Haacht of Keerbergen of in een andere organisatie. Als ‘begeleid werken’ iets voor jou is, zoeken we uit wat de mogelijkheden zijn in de buurt. Op vraag van jou helpen we je ook bij de uitbouw van je vrije tijd.

Kortdurende ondersteuning in het wonen

Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke handicap die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussen uit te zijn. Het gezin is even toe aan een adempauze. Men kan op zoek zijn naar opvang tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een noodsituatie ontstaan.

Voor wie?

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps en een leeftijd tussen 18 en 65 jaar bij aanmelding

Die een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor ‘woonondersteuning’, minimum beschermd wonen.

Welke stappen moeten gezet worden?

Voor een aanmelding kan je schriftelijk of telefonisch terecht bij Ingrid Adriaenssens, onze intakeverantwoordelijke. Er wordt vrijblijvend een kennismakingsbezoek gepland.

Je hebt een erkenning van het VAPH voor woonondersteuning, minimum beschermd wonen

Je hebt een contactpersoon en staat op de CRZ (dit is de centrale wachtlijst voor mensen met een handicap) of je zoekt een contactpersoon die jou op de lijst kan zetten. Wij kunnen dit eventueel voor jou opnemen.

Bij een open plaats meldt jouw contactpersoon jou bij ons aan.

Indien je een dringende vraag hebt, kan je in aanmerking komen voor deze plaats. Er volgt een intakegesprek. Bij een positieve beslissing wordt een opnamedatum afgesproken.

Ter info…

Ook deeltijdse opvang is mogelijk: m.a.w. 1 tot 4 volle dagen per week volstaan, afhankelijk van de vraag van de cliënt. Opvang in halve dagen kan niet. Overgang van deeltijdse naar voltijdse opvang is evenzeer mogelijk.

Een combinatie van deeltijdse opname in de woonondersteuning en de dagondersteuning is eveneens mogelijk.

Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op woonondersteuning (al dan niet in combinatie met dagondersteuning) binnen onze leefgroepen.

Voor wie?

Voor volwassenen met een vermoeden van verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps en een leeftijd tussen 18 en 65 jaar bij aanmelding.

Je hebt nog geen enkele ondersteuning vanuit het VAPH

Voor meer info kan je terecht bij Ingrid Adriaenssens, adjunct-directeur en intake verantwoordelijke op 015/51 52 13 of adjunct@vzwrozemarijn.be

Zorg Inkopen

Hoe werkt het?

Sinds 1.01.2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Je kan je zorg betalen vanuit je Persoonsvolgend budget, met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen middelen. Vertrekkend vanuit jouw concrete vraag, bekijken we hoeveel dat moet kosten.  Voor meer informatie kan je altijd met de directie contact opnemen.

vzw Rozemarijn Wageman 5 3140 Keerbergen Tel: 015/51 52 13 Fax: 015/51 34 50 info@vzwrozemarijn.be