Duo Legaten

Rozemarijn heeft uw steun hard nodig!

VZW ROZEMARIJN

Uw steun

Duo Legaten

Voor een betere toekomst

HET DUO-LEGAAT

Zowel je erfgenamen als Rozemarijn kunnen er beter van worden...

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen (bv neven of nichten, vrienden, ..). Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel zoals Rozemarijn  en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het goede doel, in dit geval Rozemarijn, betaalt dan ook de successierechten van je andere erfgenamen.

Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

HOE WERKT DE TECHNIEK VAN HET DUO-LEGAAT?

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendin moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel en die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Een voorbeeld

Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent successierechten op een erfenis tot 75.000 euro. Als een man zonder familie een vermogen van 50.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die dus 27.500 euro over. De overledene had zijn vriend beter 30.000 euro gelaten en de overige 20.000 euro aan een goed doel, met de opdracht de successierechten van de vriend te betalen. De vriend betaalt in dit geval namelijk helemaal geen successierechten en behoudt 30.000 euro. Dat is 2.500 euro meer dan in het eerste voorbeeld. Het goede doel betaalt 45 procent erfenisrechten op de 30.000 euro van de vriend: 13.500 euro. De organisatie moet verder ook rechten betalen op de 20.000 euro die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,5 procent. Op 20.000 euro geeft dat 1.700 euro. Het goede doel betaalt dus in totaal 15.200 euro aan de belastingen en houdt dus 4.800 euro over. Zowel de vriend als het goede doel zijn dus beter af. Bij nalatenschappen vanaf 200.000 EUR kan het voordeel voor de erfgenamen oplopen tot 30.000 EUR en meer!

IS HET DUO-LEGAAT OOK VOORDELIG VOOR ERFENISSEN AAN DICHTE FAMILIELEDEN?

Je moet altijd nauwkeurig de berekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de erfenis meer dan 300.000 euro bedraagt.

Als je een (duo) legaat overweegt, moet je zeker langsgaan bij een notaris voor gratis advies. Hij kan perfect berekenen wat het mogelijke voordeel kan zijn.

 

Rozemarijn heeft uw steun hard nodig

Storten? BE93 7335 5575 5567

Rozemarijn is door de Vlaamse overheid vergund als aanbieder van ondersteuning aan personen met een handicap. Via het persoonsvolgend budget van onze cliënten, krijgen we middelen voor de zorggebonden kosten.

Bouwsubsidies worden nog beperkt gegeven voor bovengebruikelijke infrastructuur. De gewone bouwkosten vallen volledig ten laste van Rozemarijn.

Voor uitrustingsgoederen (bv aangepaste minibus – stalen verpleegsters – rolstoelfietsen  - inrichting van ateliers – hulpmiddelen - …) krijgen we geen subsidies. Toch moeten we ze kopen en daarom hebben we uw hulp echt wel nodig.

Rozemarijn is door www.donorinfo.be erkend als organisatie die op een transparante manier omgaat met giften en de aanwending er van. Je kan ons in alle vertrouwen je giften toekennen.

 

 

 

 

 

We krijgen sponsoring/ondersteuning vanuit verschillende bronnen:

Gemeentebesturen: Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek geven jaarlijks een toelage tussen 1.500 EUR en 15.000 EUR. Gemeentebesturen zijn dit niet verplicht, maar gelukkig zijn er een aantal uit de buurt die hierin toch hun verantwoordelijkheid opnemen.

Serviceclubs: Lions Drie Dennen uit Keerbergen is al meer dan 23 jaar een trouwe sponsor en mede organisator van het mosselfeest; ook de Rotary Demer en Dijle, geeft de laatste jaren een vaste sponsoring

Unizo Haacht heeft ons project in Haacht van bij de aanvang gesteund. Sinds 2012 organiseren zij samen met Curieus jaarlijks een mosselfeest tvv Rozemarijn in Haacht.

Individuele (fiscale) giften van particulieren: voor een gift vanaf 40 EUR krijg je een fiscaal attest.

Permanente opdrachten: in plaats van een éénmalige gift kan je ook, via een permanente opdracht maandelijks een bedrag aan Rozemarijn storten. Vanaf 4 EUR per maand krijg je hiervoor, op het einde van het jaar, een fiscaal attest en kost het je eigenlijk maar 2.5 EUR per maand. Voor u een peulschil, voor ons maken vele kleine giften, één grote.

Opbrengsten van eigen activiteiten (concert, mosselfeest…) of activiteiten van andere tvv Rozemarijn

Fondsenwervingscampagnes: vb “krisenyvesgaanbouwen” nav nieuwbouw Haacht, samenwerking met Rock Werchter.

Gelegenheidsgiften: als je nav een huwelijksjubileum, een verjaardag of welke gelegenheid ook niet wil overladen worden met (nutteloze) geschenken, kan je aan je gasten vragen om een gift te doen tvv Rozemarijn. Dit kan zowel rechtstreeks op de rekening van Rozemarijn of via een rekening van u zelf.

Tot slot kan u natuurlijk ook Rozemarijn opnemen in uw testament. Voor meer informatie daarover of voor informatie over giften in het algemeen kan u altijd onze directeur, Koen Dries contacteren op 015/51 52 13 of via directeur@vzwrozemarijn.be

vzw Rozemarijn Wageman 5 3140 Keerbergen Tel: 015/51 52 13 Fax: 015/51 34 50 info@vzwrozemarijn.be