Partners & Links

VZW ROZEMARIJN

Partners & links

Partners & Links

Onze nauwe samenwerking

Rozemarijn werkt nauw samen met andere organisaties om zijn opdracht waar te maken:

 

 

Rozemarijn is mede oprichter van VZW tRede, een samenwerkingsverband tussen 12 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio Oost Vlaams Brabant. Samen bieden we zorg aan meer dan 1.300 cliënten.

Vanuit tRede willen we de persoon met een ondersteuningsvraag maximale kansen bieden op een kwalitatief hoogstaand ondersteuningsaanbod.  Deze ondersteuning is zo inclusief en vraag gestuurd mogelijk.

Om dit aanbod te realiseren willen we onze efficiëntie en effectiviteit verhogen door samen

te werken op diverse terreinen : ondersteuning, medewerkers en beheer van middelen.

Deze samenwerking realiseren we met respect voor de eigenheid van de deelnemende

initiatiefnemers. Waar nodig doen we hiervoor beroep op externe partners. De voorbije jaren werden een aantal diensten opgericht: persoonlijke assistentie, zorghotel, zorgloket, vacaturedatabank..

www.trede.be

De werkplaats

De werkplaats in de Benedictushoeve in Herent is een atelier voor uitsluitend semi-industrieel werk. Het is een samenwerkingsverband tussen 10 voorzieningen uit het arrondissement. Elke dag kunnen hier 40 mensen met een handicap samenkomen om te arbeiden.

Dé Werkplaats: een uniek project in Vlaanderen

Begin jaren negentig wou Oostrem zijn activiteitenaanbod uitbreiden met semi-industriële activiteiten.

Oostrem zocht naar een creatieve manier om de eisen van het bedrijfsleven (productie – kwaliteit – leveringstermijnen) te verzoenen met de beperkte productieve vaardigheden van zijn gebruikers.

Daarvoor deed Oostrem een beroep op andere voorzieningen, die eveneens interesse hadden in semi-industrieel werk. Oostrem werd een distributiecentrum van diverse industriële producten.

De idee groeide om één gezamenlijk werkatelier op te richten waar cliënten van verschillende voorzieningen, samen zouden kunnen arbeiden, arbeidsvreugde ervaren en deel uitmaken van een grotere groep werkmakkers.

Dé Werkplaats is een zelfbedruipend project. Dit betekent dat de investerings- en werkingskosten volledig gehaald worden uit de opbrengsten van Dé Werkplaats.

De deelnemende voorzieningen die, als gelijkwaardige partners, deel uitmaken van het netwerk rond Dé Werkplaats, stellen zich samen borg voor dit project.

www.oostrem.be/de-werkplaats

Het Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond VWV) verenigt als werkgeversorganisatie initiatieven in Vlaanderen en Brussel uit o.a.de bijzondere jeugdbijstand, ondersteuning van personen met een handicap, gezinsondersteuning, kinderopvang en vrijwilligerswerk.

Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling. Winst maken, is niet de drijfveer.

Door deze initiatieven te verenigen en te verdedigen streeft het Vlaams Welzijnsverbond naar een hogere levenskwaliteit in onze samenleving. Hiervoor werken wij samen met de leden, partners en andere organisaties. Rozemarijn is een actief lid van het VWV.

www.vlaamswelzijnsverbond.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen :

Diensten en voorzieningen
Het
VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap bij middel van begeleiding of opvang.

Hulpmiddelen en aanpassingen
Om
zijn dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan een persoon met een handicap tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan zijn woning of wagen.

Persoonlijke-assistentiebudget
Personen
met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met zo'n budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

www.vaph.be

vzw Rozemarijn Wageman 5 3140 Keerbergen Tel: 015/51 52 13 Fax: 015/51 34 50 info#vzwrozemarijn